Cadrul natural

#NaturaLocului

Orașul Zărnești este situat în SV depresiunii “Țara Bârsei”, într-o câmpie cu aspect de golf, de-a lungul râurilor Bârsa și Turcu, care pătrunde până la poalele masivului Piatra Craiului.

Localitatea se află la 25 km de municipiul Brașov, reședinta județului și se învecinează cu următoarele unități administrative: la N cu comunele Șinca și Poiana Mărului, la NE cu comuna Vulcan, la E cu orașul Râșnov, la S cu comunele Bran și Moieciu, la SV cu judetul Argeș și în V cu comuna Hârseni.

Unitatea majoră de relief este masivul Piatra Craiului, dezvoltat sub forma unei creste calcaroase lungi de 25 km orientate NE-SV, care prezintă pante de peste 30° și denivelări foarte mari față de zonele vecine.  Alcătuirea geologică (marne, calcare), fenomenele geomorfologice (eroziunea, dezagregarea) creează elemente de peisaj inedite care dau spectaculozitate reliefului.

Climatul zonei este submontan de tranziție, temperatura medie anuală fiind de 6,6°C, în zona montană înaltă, aceasta scazând cu altitudinea (4°C). Precipitațiile atmosferice sunt foarte bogate, în jurul a 1000 mm anual, cantitatea de precipitații crescând la 1200 mm în zona montană înaltă.

Rețeaua de pâraie este colectată de râul Bârsa, principalul curs de apă din zonă. În perioadele ploioase sau la topirea zăpezii se pot forma cascade și scurgeri torențiale, care dau spectaculozitate peisajului.

Forma cea mai extinsă de vegetație este pădurea (foioase, amestec, conifere) urmată de etajul subalpin cu tufișuri și pajijiști subalpine, toate zonele cu o bogată și variată faună: nevertebrate, reptile, păsări și mamifere.

img
img
img
Vremea 20°C